บจธ. จัดอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

      ระหว่างวันที่ 7 -9 สิงหาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคึมหาชน) หรือ บจธ. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บจธ. ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
     โดย วันที่ 7 สิงหาคม นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร และการประเมินที่ดินเบื้องต้น นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร จากวิทยากร ผศ. ปาริชาติ พรมโชติ หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกด้วย