บจธ. จัดอบรมและศึกษาดูงานการประเมินราคาที่ดิน ณ ธกส. สาขากำแพงแสน จ.นครปฐม

79043 78981 78975
79042 79029 79031

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 บจธ. ได้มีการจัดอบรมและศึกษาดูงานการประเมินราคาที่ดิน ณ ธกส. สาขากำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี คุณจักรพันธ์  ม่วงแก้ว ผจก.ธกส.สาขากำแพงแสน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และยังได้มีการเดินทางไปยังบ้านลูกค้า เพื่อลองศึกษา สังเกตการณ์การประเมินราคาที่ดินในพื้นที่จริง