บจธ. จัดอบรม Government Platform for PDPA Compliance : GPGC พัฒนาศักยภาพการให้บริการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บจธ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการแพลทฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Government Platform for PDPA Compliance : GPGC ) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ.  เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล