บจธ. จัดเวทีภาคใต้รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ ร่าง พรบ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินฯ


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นำทีมกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ วิสาหกิจชุมชนร่วมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่จำนวน 26 ครัวเรือนพื้นที่ 115 ไร่และร่วมหาแนวทางประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ พร้อมกำลังใจพี่น้องชาวบ้านขอให้มุ่งมั่นในการทำเกษตรเพื่อรักษาที่ดินผืนนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินสืบต่อไป