บจธ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย