บจธ. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินฯ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มอบหมายกองกฎหมายและงานคดี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง 12 ฉบับ ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…..ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี