บจธ. จัดเวทีสร้างความมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 4 สหกรณ์ พื้นที่นำร่อง เชียงใหม่ลำพูน

ในระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. มอบหมาย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ( องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน โดยมีพลเอก สัมพันธ์ ธัญพืช ประธานอนุกรรมการ นายชาตรี ทองสาริ อนุกรรมการ นายประยงค์ ดอกลำใย อนุกรรมการ และนายสุมิตรชัย หัตถสาร อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย ลงพื้นเพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้อง 4 สหกรณ์ (ชุมชนบ้านท่าก่อม่วง แพะใต้ ไร่ดง และบ้านโป่ง) โดยจัดเวทีเสวนาร่วมกันหาแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่าง บจธ. กับ 4 สหกรณ์ ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันของชุมชนได้อย่างยั่งยืน