บจธ. จัดโครงการจับคู่เจ้าของที่ดิน กับ ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย นุชธานี ผู้อำนวยการกองการตลาด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายพิสิษฐ์ นาคำ ประธานสหกรณ์เพื่อโคราชสีเขียว จำกัด และกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตลาดกลางที่ดิน ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างเจ้าของที่ดิน และกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งวางแผนการตลาดและช่วยประสานงานจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้แก่เกษตรกร หรือผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรที่ดินกับ บจธ. ที่ สหกรณ์เพื่อโคราชสีเขียว จำกัด ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา