บจธ. จับมือ ม.แม่โจ้ จัดหลักสูตรอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อนมอบที่ดินให้พี่น้องเกษตรกร เชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย เข้าทำประโยชน์

เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2563 บจธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดหลักสูตรการอบรมให้ความรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยความร่วมมือระหว่างกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รอง ผอ.บจธ พร้อมคณะร่วมในพิธี จัดขึ้น ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) อ. เชียงแสน จ.เชียงราย รวม 90 คน ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. ในรูปแบบกรรมสิทธิ์แปลงรวมโดยการเช่าในระยะแรกและเช่าซื้อในระยะยาวด้วยการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลา 30 ปี

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลหน่วยงาน บจธ. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกิน ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยมีที่ดินทำกิน บจธ. จึงต้องจัดหาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ มีโฉนด จัดซื้อมาให้เกษตรกรเช่าและเช่าซื้อ ซึ่งเป็นที่ดินที่สมาชิกมีความประสงค์จะใช้ และให้สมาชิกการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะรัฐบาลต้องการให้เกษตรกรมีกิน และปลูกไม้เศรษฐกิจที่ทำรายได้ระยะยาวเช่นไม้พยุง ที่บจธ. จัดอบรมให้ครั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเกือบทุกธุรกิจได้รับผลกระทบ คนตกงานเป็นจำนวนมาก แต่คนที่มีที่ดินทำการเกษตรอยู่รอดได้”

ในการจัดอบรมได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สตช.เรื่องการสร้างพลังและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 2 วันและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เสนับสนุนด้านวิชาการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ 2 วัน เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริงสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม เป็นกลุ่มที่บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน ด้วนการทำสัญญาเช่าและเช่าซื้อ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนดงหลวง ต. บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 16 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 14 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต. โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 100 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 426 ไร่