บจธ. ชี้แจงภารกิจกระจายการถือครองที่ดิน ที่อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

วันนี้ (23 มีนาคม 2566) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ. ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าพบนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงภารกิจและการดำเนินงานกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนของ บจธ. ในพื้นที่ 8 จังหวัด รวมทั้งที่สุราษฎร์ธานีด้วย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ซึึ่ง บจธ. สนับสนุนที่ดินทำกิน 117 ไร่เศษแก่สมาชิก 23 ครอบครัว ตั้งแต่ปลายปี 2563 และสมาชิกขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบทุกรายแล้ว