บจธ.ชี้แจงภารกิจป้องกันสูญเสียสิทธิที่ดิน แก่ส่วนราชการทั้งท้องที่ – ท้องถิ่น อ.แม่สรวย เชียงราย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นภารกิจหลักและหนึ่งในโครงการสำคัญของ บจธ. ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ พระอาจารย์อนุสรณ์ ญาณธโร เจ้าอาวสาวัดพระธาตุชัยมงคล   พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย พ.ต.อ.เกรียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สรวย นายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย  เกษตรอำเภอแม่สรวย เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย กำนัน นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สรวย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย