บจธ. ดำเนินการแก้ปัญหา พื้นที่บ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ ภายในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน

บจธ. ดำเนินการแก้ปัญหา พื้นที่บ้านโป่ง จ.เชียงใหม่ ภายในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 ชุมชน (นาทีที่ 4.08)

ออกอากาศ : ช่อง MCOT HD 30
รายการ : ข่าวค่ำ (ในประเทศ) ช่วงที่ 3
ประจำวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561