บจธ. ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและชี้แจงขั้นตอนการเช่าซื้อที่ดิน วสช.ฯวัดประดู่ สุราษฎร์ธานี

   วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินและชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน กับ บจธ. ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของ บจธ. มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ และประสานงาน อำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการจัดประชุมและสถานที่จัดประชุม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพินมาร่วมสำรวจแปลงเพื่อขยายเขตไฟฟ้าอีกด้วย
   สำหรับวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย ต.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. เมื่อกลางปี 2563 มีเนื้อที่ 117-3-77ไร่ สมาชิก 23 ราย