บจธ. ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ให้แก่สมาชิก 23 ราย วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก แก่นกล้า เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน 1 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดิน โดยมีสมาชิก 23 ราย เนื้อที่ 117-3-77 ไร่ ณ อาคารเอนกประสงค์ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี