บจธ. ทำงานเชิงรุกเตรียมบูรณาการแก้ปัญหาที่ดินทุกมิติ 3 วิสาหกิจชุมชน และพบตัวแทนเจ้าของที่ดินเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่ดอยอินทรีย์ เชียงราย

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร บ้านสันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื้อที่กว่า 416 ไร่ สมาชิก 106 ครอบครัว เพื่อตรวจสอบทิศทางการไหลของแม่น้ำคำที่หลากเข้าพื้นที่ และ จุดที่เป็นน้ำท่วมขังในแปลง พร้อมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาแปลงที่ดิน ก่อนการประชุมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมพลังแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ. เมือง จ.เชียงราย
ในวันเดียวกัน นายเอก ยังได้พบตัวแทนเจ้าของที่ดินในพื้นที่ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งติดกับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ ดอยอินทรีย์ โดยการประสานงานจากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมฺเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เพื่อทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการที่ดินปันสุข ที่เปิดให้เจ้าของที่ดินและเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกินพร้อมทั้งนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดกล้องบันทึกภาพทางอากาศดูสภาพทางกายของที่ดินผืนดังกล่าวอีกด้วย