บจธ. ทำตามสัญญา เตรียมจัดซื้อที่ดินฉะเชิงเทรา 5 พ.ค. นี้

บจธ. เตรียมจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องที่ดินในพื้นที่ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรประมงธรรมชาติฉะเชิงเทรา โดยจะนัดเจ้าของที่ดินทำสัญญาจะซื้อจะขายในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รักษาการ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้คณะทำงานจัดซื้อที่ดิน บจธ. ซึ่งประกอบด้วย นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และประธานคณะทำงานจัดซื้อที่ดิน นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล คณะทำงานจัดซื้อ ที่ดิน และนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 ผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ ลงพื้นที่ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประมงธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบปัญหาด้านที่ดินทำกินจากการดำเนินนโยบาย ของรัฐ ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ให้กลุ่มฯ ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ภายหลังการเจรจาต่อรองราคา กับ เจ้าของที่ดิน และได้ยินดีปรับลดราคาที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดย บจธ. ได้นัดหมายกับเจ้าของที่ดินร่วมทำสัญญาจะซื้อจะขายในวัน อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ทำการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ชั้น 9 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5