บจธ. นำเกษตรกรร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีฯ ในงาน 3 ปี สคทช.

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในงาน 3 ปี สคทช. พัฒนาต่อยอด การบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืน พร้อมเป็นเกียรติ มอบหนังสืออนุญาตและให้เข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ในพื้นที่ของ สคทช.)ให้แก่เกษตรกร ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดย บจธ. ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นำโดย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) และตัวแทนสมาชิกจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ พร้อมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากพื้นที่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ตึก B) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯมหานคร