บจธ. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำโดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ.ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต และ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า "สัตตมวรรษ" ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ว่า “วันนวมินทรมหาราช”

นอกจากนี้นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”  วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล และวัดใกล้บ้าน รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศ อีกด้วย