บจธ.ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคาที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายดิเรก นุชชม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินและราคาที่ดิน ภายใต้โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน กรณีชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาซื้อที่ดิน จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 117-0-89.9 ไร่ เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไป