บจธ. ประชุมผ่าน e-conference ติดตามความคืบหน้า พรบ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินฯ พร้อมรายงานประเมินความคุ้มค่า บจธ.

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ ฯ

เป็นประธานการประชุม โดยที่ ประชุมรับทราบการดำเนินงานเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ.... และรายงานประเมินความคุ้มค่า บจธ.
โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานระหว่างห้องประชุมตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล และกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป่องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. ทำหน้าที่เลขานุการ