บจธ. ประชุมร่วมผู้ว่าฯ จันทบุรีเตรียมพร้อมพื้นที่การตรวจราชการของพลเอกประวิตร

 วันนี้ ( 10 มกราคม 2566) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ และหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเป็นประธานในงาน “ บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน “  ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. เนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครัวเรือน

วันนี้ ( 10 มกราคม 2566) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ และหัวหน้าส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเป็นประธานในงาน “ บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน “  ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. เนื้อที่ 77 ไร่เศษ สมาชิก 30 ครัวเรือน