บจธ. ประชุมอนุฯ ยุทธศาสตร์ และอนุฯ ประชาสัมพันธ์ฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรกองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และอนุกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี ( 2566 – 2568 )
วันเดียวกัน บจธ. ยังจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเบญจสิริ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พล.ต.ต. คมสัน สุขมาก เป็นประธานพร้อมด้วยนายสุทิน บัวตูม อนุกรรมการ  ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. และนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ร่วมประชุมให้ข้อเสนอกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจของบจธ. ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น