บจธ. ปรับแผนเชิงรุกชะลอการลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจภาคเหนือและภาคใต้  หลังสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดรอบใหม่

การลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก   ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 14 ธันวาคม 2563  ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. ครบ 26 จังหวัดแล้ว นำโดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ.  นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ    นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ นายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมทั้ง พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่  และนายสุทิน บัวตูม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. ร่วมเดินทางชี้แจงภารกิจ ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้บทบาทของ บจธ.ในการช่วยเหลือที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19

นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน ที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 1,000 คน แล้ว  บางจังหวัดยังมีกลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนรวมตัวกันมายื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมทั้งยื่นหนังสือโดยตรงกับคณะผู้บริหาร บจธ. ที่ลงพื้นที่อีกด้วย

แต่เนื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 รอบใหม่ ทำให้ บจธ. ต้องปรับวิธีการดำเนินงานดังกล่าว และชะลอการเดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้  ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถแจ้งความจำนง และส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือส่งเอกสารตามที่อยู่หน้าเว็บไซต์ได้เช่นเดิม