บจธ. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมมาภิบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. คุณขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการ บจธ. คุณเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. สายงานปฏิบัติ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันเข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาล โดยมี ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Comments are closed.