บจธ. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมมาภิบาล

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันเข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และธรรมภิบาล โดยมี ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก