บจธ. ปักหมุด โครงการที่ดินปันสุข ที่แม่จัน เชียงราย

นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้รับมอบหมายจากนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. มาชี้แจงโครงการที่ดินปันสุขเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือที่ดินทำกิน และเอกชนเจ้าของที่ดินที่ประสงค์จะให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ 11 ต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่โดยลงทะเบียนผ่านระบบตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ยากจนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในรูปสัญญาเช่าราคาถูก ซึ่งล่าสุดผู้ใหญ่บ้านม่วงคำ และเทศบาลตำบลสายน้ำคำ ได้สร้างคันดินรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว โดยมีเกษตรกร 11 ครัวเรือน เป็นชาวอาข่า 4 ครัวเรือน ชาวบ้านม่วงคำที่ไม่มีที่ดินทำกิน 7 ครัวเรือน ซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าที่ดินทำกินมาเกือบ 20 ปีแล้ว พร้อมเตรียมทำสัญญาเช่าในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
นายประชันต์ สมบัติใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านม่วงคำได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลสายน้ำ คำมาช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม และเห็นว่าโครงการที่ดินปันสุขมีประโยชน์กับหมู่บ้าน เพราะจะช่วยแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ หลายเรื่อง โดยหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับ บจธ.