บจธ. พบเกษตรกรภาคเหนือกว่า 200 คน พร้อม จนท.รัฐ ร่วมเสวนา หารือจัดสรรที่ดินทำกิน ในหัวข้อ “ร่วมออกแบบก้าวต่อไป บจธ.”

คุณกุลพัชร  ภูมิใจอวด  รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายบุณยศักดิ์ ปงกาวงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับในงานครั้งนี้  โดยมี ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าวฯ และเสวนา “ร่วมออกแบบก้าวต่อไป บจธ.” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ” ร่วมออกแบบก้าวต่อไป บจธ.” หลายท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน , นายประยงค์  ดอกลำใย  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน , นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ , ผศ. ดร. กรชนก  สนิทวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย