บจธ. พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ “ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน “ ที่แม่สอด เชิญ บิ๊กป้อม เป็นประธาน

บจธ. พร้อมจัดงานยิ่งใหญ่ “ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน “ ที่แม่สอด เชิญ บิ๊กป้อม เป็นประธาน

วันที่ 10 กันยายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เดินทางลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่จัดงาน “ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน “ และซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะในภารกิจตรวจราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด โดยมีนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและชี้แจงความพร้อมล่าสุดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว บจธ.สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาชิกวิสาหกิจฯ 43 ครอบครัว เนื้อที่ 58 ไร่เศษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ตั้งแต่ ปี 2563