บจธ. พร้อมสมาชิก วสช.ฯ แม่สอด ขอบคุณ ผบ. นพค.33 ที่ร่วมพัฒนาพื้นที่ ก่อนจัดกิจกรรมใหญ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และนายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เข้าพบ พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ( นพค.33 ) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อขอบคุณที่ทาง นพค.33 ให้การสนับสนุนเครื่องจักรหนัก และเจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และชี้แจงภารกิจ บจธ. รวมทั้งหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมรับรองการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม หรือกันยายน
วันเดียวกัน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด เพื่อสำรวจพื้นที่ส่วนกลาง ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจฯ ดูพื้นที่จัดงาน รูปแบบงาน และตำแหน่งที่จะติดตั้งเวที รวมถึงผังร้านค้าจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก และบันทึกภาพพื้นที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนติดกล้อง