บจธ. มุ่งเป้าคืนสิทธิให้เกษตรกร เรื่องจริงที่เกิดขึ้น!! ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. เข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงภารกิจ และการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินและป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ โดยมีนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ และนายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 บจธ. ร่วมชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงว่า เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองเคยเป็นเจ้าของที่นา แต่กลายเป็นผู้เช่าที่นาตัวเอง ประมาณร้อยบะ 60 เนื่องจากมีหนี้สิน ไม่สามารถผ่อนชำระได้ จนถูกบังคับคดี และที่นาถูกขายทอดตลาด เกษตรกรที่เคยทำนาและมีที่นาของตัวเอง บางรายมีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และธนาคาร แต่ประสบปัญหาทำนาขาดทุน ทำให้ที่ดินหลุดมือ อยากให้ บจธ. ช่วยเหลือโดยการซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด นำมาให้ชาวนาเช่าหรือเช่าซื้อ ชาวนาอ่างทองส่วนใหญ่จึงกลายมาเป็นผู้เช่าที่นาตัวเองทำนากว่าร้อยละ 60 เพราะที่ดินหลุดมือ ขอ บจธ.ช่วยซื้อ คืนสิทธิให้เกษตรกร

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดอ่างทอง แต่ยังเกิดขึ้นทุกจังหวัดของประเทศ นั่นคือชาวนาต้องเช่าที่นาตัวเองทำนา หรือเป็นเกษตรกรแต่ไมมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ต้องเช่าที่ทำการเกษตร
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า บจธ. จะช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิ ในกรณีเป็นเกษตรกร และผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน แต่กรณีที่มีหนี้สินจากการการไปเช่าซื้อรถยนต์ จนถูกบังคับคดี จนกระทั่งเจ้าหนี้ยึดที่ดินที่อยู่อาศัย ไม่อยู่ในเงื่อนไขความช่วยเหลือจาก บจธ. ยกเว้นแต่ชาวบ้านไปรวมกลุ่มกันจดทะเบียนวิสาหกิจแล้วขอความช่วยเหลือจาก บจธ. ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. มีความห่วงใยมาก หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จนทำให้ประชาชนตกงานและขาดอาชีพ ขาดรายได้ จึงเร่งให้บจธ. ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน
นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า อยากให้บจธ. ศึกษาพื้นที่บ่อทรายของเอกชนที่สามารถทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วจัดสรรให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน มาเช่าทำประโยชน์ต่อไป