!! บจธ. ย้ำภารกิจจัดสรรที่ดิน เน้น ช่วยเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินเป็นลำดับแรกๆ ให้พออยู่พอกินพอใข้ พอร่มเย็น ส่วนคนจน และคนจนเมือง ขอดูเป็นกรณี!!

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายศรีชา ม่วงไข่ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 2 บจธ. และคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากนายกุลพัขร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ บจธ.ไปร่วมประชุมขี้แจงภารกิจ แนวทางการดำเนินงาน เงื่อนไขหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกิน ของ บจธ. ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทปราการ
โดยนายเอก อธิบายว่า บจธ. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 2 รูปแบบคือรายปัจเจก และรายกลุ่ม เป้าหมายคือป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้มีที่ดินทำกิน โดยหลังจากยื่นขอความช่วยเหลือมาที่ บจธ. แล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และเกษตรกรจะต้องจัดหาที่ดิน โดยมีการตกลงกันในกลุ่ม เพราะ บจธ. จะจัดซื้อที่ดินตามความพอใจของสมาชิก บจธ. จะไม่ไปหาซื้อที่ดินให้ เป็นลักษณะใช้คนนำที่ ไม่ใช่ที่นำคน
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปรากทร สอบถามเงื่อนไขคงามช่วยเหลือจาก บจธ. เช่นเป็นข้าราชการหรือครอบครัวข้าราชการที่ประสงค์จะทำเกษตร ได้หรือไม่ หรือกรณีคนจนเมืองที่สมุทรปราการที่เป็นผู้รับจ้าง ไม่ใช่เกษตรกร บจธ. จะสนับสนุนได้หรือไม่ และเรื่องการตลาด ทางบจธ. มีแนวทางอย่างไร
นายเอก ชี้แจงว่า บจธ. ขอให้ความสำคัญกับเกษตรกร และคนยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นอันดับแรก หรือบางกลุ่มไม่ใช่เกษตรกร เช่นผู้ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. แต่อยากทำเกษตร พึ่งพาตนเองและไม่มีที่ดินทำกิน บจธ. ก็ให้ความช่วยเหลือมาแล้วเช่นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หากมีการรวมกลุ่มกัน และประสงค์จะทำการเกษตรจริงๆ โดย บจธ. เน้นการพออยู่ พอกิน และพอร่มเย็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดพร้อมจะช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์จะให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับเรื่องจากประชาชน ให้ส่งมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และจะส่งต่อให้ บจธ. ต่อไป