บจธ. รวมใจมอบอาหารกลางวันปันสุข ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้บริหารนำโดย นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายสุทธิโรจน์  คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล บจธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางลงพื้นที่เขตพระนคร กทม. จัดกิจกรรม โครงการอาหารกลางวันปันสุข ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ ให้กับผู้เร่ร่อน คนยากไร้ และชุมชน ในพื้นสำนักงานเขตพระนคร จำนวน 150 ชุด ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศกิจรับผิดชอบเขตพระนคร โดยงบประมาณได้มาจากการร่วมสมทบทุนจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ใจบุญทุกท่าน จำนวนเงินรวม 12,656 บาท จัดเป็นอาหารกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย มอบให้แก่พี่น้องคนยากไร้ และใกล้เคียงได้อิ่มท้อง