บจธ. รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินรับมอบเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กรประจำปี 2564 ระดับคุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี