บจธ. ร่วมกับภาคีท้องถิ่น จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน วสช.ไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา

22 กันยายน 2565 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผอ.บจธ. มอบหมาย นางสาวพนา  นาคราช เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพชุมชน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมจัดประชุมจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน โดยมี พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ กศน.อำเภอ และพอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันวางแผนจัดกระบวนการวิเคราะปัญหาความต้องการของชุมชนและให้ข้อมูล เสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาชุมชนต่อไป  โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น “เมื่อเรามีแผน เราก็สามารถนำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น”  พัฒนาการอำเภอพิมายกล่าว พร้อม เสนอแนะแนวทางจนเสร็จสิ้นภารกิจ ❤️❤️ โดยกำหนดแผนออกมาได้ 6ด้าน คือ 1)เศรษฐกิจ 2)สังคมศาสนา วัฒนธรรม 3)ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 4)การเมืองและการบริหารจัดการ 5)โครงสร้างพื้นฐาน 6)สาธารณสุข
ทั้งนี้ นางสาวพนาฯ ตัวแทน บจธ. ได้กล่าวคำขอบคุณทุกหน่วยงาน และให้กำลังใจพี่น้อง วสช. ทุกๆทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้