บจธ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดโครงการสัมมนา ”การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ที่รัฐจัดหาให้ (คทช.) กับนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีืดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฏหมายและงานคดี พร้อมเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครื่อข่าย เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและบริหารที่ดิน เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ (คทช.) กับนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ