บจธ. ร่วมกับ สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์เขียงใหม่ อบรม สมาชิก วสช.ฯ ดงหลวง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วยนางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย (กสค.) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดอบรม “การบริหารจัดการชุมชนและระบบบัญชีองค์กร”         โดยนางประภาพรรณ น้อยทะนะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้มอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารแพคสุญญกาศให้กับชุมชน (บรรจุภัณฑ์ข้าวสาร 4 สายพันธุ์) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับชุมชนซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งนี้ นายสุกรี ศรีจอมคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้นำ ผอ.บจธ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ของสมาชิกเป็นรายแปลง รวม 17 ครัวเรือน 17 แปลงที่ทำประโยชน์ในที่ดินครอบครัวละประมาณ 3 ไร่ รวมเนื้อที่ 53 ไร่เศษ  หลังจากได้รับการจัดซื้อและจัดสรรจาก บจธ. เมื่อปลายปี 2563 อีกด้วย

#บจธ #ธนาคารที่ดิน #กระจายการถือครองที่ดิน #วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง