บจธ. ร่วมกับ TRIS วางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ปี การบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 บจธ. นำโดย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันฯบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายเอกวรรณ ประทีป รองผู้อำนวยการ ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน บจธ. ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ 3ปี ณ ห้องประชุมแกรนด์คอทยาท ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ เพื่อให้ เกิดการทำงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ