บจธ. ร่วมงานเสวนา “9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด เข้าร่วมงานเสวนา “9 ปีโฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน” โดยมี คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน จากตัวแทนชาวบ้านคลองโยง นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่นำข้อเรียกร้องของภาคประชาชนมาสานต่อในนโยบาย แก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำที่ดิน จนนำมาสู่การมอบโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2554 ที่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม