บจธ. ร่วมจังหวัดเพชรบุรี เตรียมพร้อมพื้นที่รับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าพบและประชุมร่วมกับนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงภารกิจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ บจธ. พร้อมหารือการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. และพบปะพี่น้องเกษตรกร โดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า บ้านทุ่งโป่ง  ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีเนื้อที่ 93 ไร่ เศษ สมาชิก 26 ครัวเรือน  อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. โดยส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่  ทั้งนี้นายณัฏฐชัย ได้ให้กำลังใจสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ว่าขอให้ทุกคนตั้งใจในการทำเกษตร ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ให้กับจังหวัดเพชรบุรีต่อไป