บจธ. ร่วมจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2”หยุดวิกฤตความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย”

 

บจธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมที่ดินคือชีวิต ครั้งที่ 2 “หยุดวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย”
โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมีการปฐกถา หัวข้อ “ทศวรรษที่ห้า : ชุมชนชาวนาในยุคเสรีนิยมใหม่” โดย ศ.ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์
เสวนาหัวข้อ “ทบทวนประวัตศาสตร์ 45 ปี สหพันธ์ชาวนาชาวไร่ พลิกวิกฤติสู่ทางรอดชาวนาไทย”
“ปัญหาวิกฤติไทยสถานการณ์ล่าสุด”โดยคุณประยงค์ดอกลำไย
และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มย่อยโดยห้องที่1หัวข้อเกี่ยวกับธนาคารที่ดินนำอภิปรายโดยผศ.ดร.จิตติมงคลชัยอรัญญาดำเนินรายการโดยคุณธนากรอัฏฐประดิษฐ์

และในวันที่ 2 ของการมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย เวทีเสวนา “วิกฤติที่ดิน เมืองและที่อยู่อาศัย” การเสวนาการเมือง “ปัญหาที่ดินไทย จะเดินหน้าไปต่อได้อย่างไร”
และปาฐกถาพิเศษ “นโยบายที่ดินคือชีวิตกับสิทธิชุมชน” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม