บจธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมเสวนาสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับภาคใต้ จ.ยะลา จัดโดย พอช.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าร่วมงาน และร่วมจัดบูธนิทรรศการในการประชุมเสวนาสมัชชาสวัสดิการชุมชนภาคใต้ ในหัวข้อ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตประชากรไทย” มีตัวแทนกลุ่มสมัชชาฯและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 800 คนโดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน นางสาวซราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ โดยหลังจากพิธีเปิดในงาน นายวราวุธฯ และคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ขอกลุ่มสมัชชาฯรวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานในบูธนิทรรศการของ บจธ.

 

โดยในงานมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตผระชากรไทย” และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนหลากหลายมิติของสวัสดิการชุมชน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธัวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา