บจธ. ร่วมจัดประชุมแนวทางศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ภาคอีสาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 บจธ. นำโดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นางสาวดารินันท์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย นางสาววราภรณ์ พริ้งจำรัส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและข้อผูกพันทางการเงินการคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมจัดประชุมแนวทางศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ของเกษตรกรและผู้ยากจน จากการจำนอง ขายฝาก และการถูกบังคับคดี ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเต็ลแอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย