บจธ. ร่วมชี้แจงแนวทางความร่วมมือกับ พอช. ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการภาค

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร ที่ปรึกษาสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ นำโดย นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมชี้แจงการดำเนินการและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ จาก บจธ. ในการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเหนือ จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. โดยมี ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคเหนือ พอช. เป็นประธานในการประชุม จัด ณ ห้องประชุมพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่