บจธ. ร่วมประชุมหารือ แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน ต.รางจรเข้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ. ร่วมประชุมหารือ แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน
ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 80 ครัวเรือน โดยประชุมร่วมกับ นาย พงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้  และตัวแทนกลุ่มผู้เดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน ในเบื้องต้นได้กำหนดแนวทางให้การช่วยเหลือ และจัดซื้อที่ดิน 140 ไร่ ให้เกษตรกรที่เดือดร้อนในพื้นที่ได้สามารถเข้าทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง