บจธ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการบริหารจัดการที่ดิน”

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมผู้อำนวยการกองและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการบริหารจัดการที่ดิน” โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิจัยประจำหน่วยปฏิบัติการวิจัยชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลส กรุงเทพมหานคร