บจธ. ร่วมยินดี วสชฯ เมืองแม่สอดเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย

     วันที่ 14 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วย พันเอก ยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และนางมณีพรรณ โคตรบุตร ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด (ผู้แทนชุมชน) ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของ บจธ. เข้าร่วมพิธี และรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนดีเด่นที่มีผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
     “ยินดีกับพี่น้องเกษตรกร วสช.ศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 33ฯ ขับเคลื่อนการทำเกษตรในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับรางวัลในวันนี้ บจธ.จะคอยส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่อื่นๆให้มีความสำเร็จแบบนี้ในปีต่อๆไป” นายกุลพัชร กล่าว