บจธ. ร่วมหารือแนวทางบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร และสนับสนุนโคกหนองนาโมเดล


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. นำโดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เข้าประชุมร่วมกับ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเชิงนโยบายในการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง บจธ. และ กรมพัฒนาชุมชน เพื่อให้สนับสนุนส่งเสริมการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน ที่ บจธ. ได้ให้การช่วยเหลือ โดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนฯ มีความยินดีที่จะร่วมบูรณาการกับ บจธ. อาทิ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนโคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถประกอบอาชีพในที่ดินทำกินของตนเองได้อย่างยั่งยืน