บจธ. ร่วมเสวนาปฏิรูปที่ดินเอกชนทิ้งร้าง สร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ิื 24 สิงหาคม 2562 คุณกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมเสวนาปฏิรูปที่ดินเอกชนทิ้งร้าง สร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรม พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ กล่าวเปิดงาน ที่ห้องประชุมจุมภฎ อาคารประชาธิปกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย