บจธ. ร่วมแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพี่น้องเกษตรกร วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 21 กันยายน 2565 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. มอบหมาย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ร่วมเปิดงานโครงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขยะ และปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน(พลังง้วนดิน) และร่วมชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของ บจธ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านที่ดิน การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องไปจนถึงการประกอบอาชีพและปัญหาสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบของชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนเมืองวาปีปทุม ณ บริเวณลำห้วยกุดแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม