บจธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี

นางสาวนิภา นำสุริยานันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารกลางและพัสดุ ผู้แทน บจธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562