บจธ. ร่วมใจมุ่งสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (อวค์กรรมหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน” ณ อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

และในวันเดียวกัน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมกันนำสิ่งของโดยเฉพาะอาหารแห้ง นม และขนม ไปบริจาคในตู้ปันสุข บริเวณหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อแบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ่ดของเชื้อไวรัสโควิด -19